Bondkatten i vårt land

 

                      Det sällskapsdjur som far allra mest illa.

 

               

                    Jackson. Foto: Eye of the tiger

 

Det är inte många som känner till att vi i Sverige har över 100 000 bondkatter som lever ett hårt liv som hemlösa. Situationen med alla hemlösa bondkatter är det största djurskyddsproblemet vi har. Dessa katter är inte vildkatter. De hör inte hemma i vårt klimat. Vår bondkatt är importerad från varmare breddgrader och har varit tam i tusentals år. Den övergivna katten är således inte anpassad för vårt kalla blöta klimat och klarar sig inte på egen hand, utan en ägare. De hemlösa katterna lever i ett ofattbart lidande, och det tillkommer hela tiden fler eftersom svenska kattägare gärna släpper ut sina katter okastrerade och omärkta. 

Den enkla lösningen är:

Släpp inte ut din katt innan den har ett chip i nacken och är registrerad i kattregister där ditt namn och adress som ägare går att nå. Kostnaden är en engångskostnad på ca 350 kr och katten är skyddad livet ut mot att bli stulen, omplacerad av katthem eller skjuten som hemlös.

Släpp inte ut din katt förrän den är kastrerad. En kastrering är idag ett rutiningrepp som kostar ca 1000 kr. Katters könsdrift gör att den tar över allt annat så du gör din katt en tjänst om den får bli kastrerad. Dessutom ser du till att din katts avkommor inte blir hemlösa och far illa.

Det finns kattägare som lever kvar i 70-talets romantiska syn på katter som halvilda djur som får gå lösa omkring ute och föröka sig som de vill. Blev katten sjuk eller skadad så sköt man den. Fick den ungar, dränkte man ungarna. Om och om igen för varje kull. Man var glad om katten kom hem ibland. Man lät bli att fästa sig känslomässigt vid den. Man höll katten som om den vore en igelkott, en räv, som dök upp ibland på gården.  Men dessa djur är vilda och hör inte hemma i ett hus som ett sällskapsdjur. Däremot är katten ett sällskapsdjur, och den behöver tas om hand för att må bra. Den behöver kastrering och id-märkning. Den behöver vaccineras och försäkras. Därefter kan man ha katten ute om man bor i en idyll där katter kan trivas gå lösa.

Lagen idag skyddar katter och talar om hur en katt ska skötas vad gäller kattmat, kattlåda, utrymme mm. Men många kattägare har aldrig läst en kattbok, inte sökt på nätet efter information, utan de låter sina föräldrars otidsenliga kunskaper och föreställningar styra deras egen katthållning. På 70-talet fanns ingen lag om att kattungar inte får tas från sin mamma innan de är 12 veckor gamla, kattmaten var inte kontrollerad, och veterinärvård lät man sällan katten få. Idag 2014 ser det annorlunda ut. Få skulle köpa en telefon med 70- talets föråldrade teknik utan de följer med i utvecklingen. Men när det gäller kattägande är man inte lika noga med att kontrollera sina kunskaper mot dagens forskning om kattens behov och de lagar som finns. Anledningen till att så många kattägare accepterar att katter far illa är just för att katten har ett så lågt värde. En hund som man betalat 12 000 kr för tar man bättre hand om. Men katter har precis samma behov av vård och omsorg. Få människor skulle klara av att gång på gång slå ihjäl varje kull med valpar deras ”utehund” får.  

Katten kan bara få en bättre ställning om varje kattägare börjar värna om sin katt som det sällskapsdjur katten är. Håll din katt ute, om det är vad du vill, men följ regeln:

Släpp aldrig ut din katt innan den är id-märkt med chip i nacken eller tatuering i örat och registrerad med dina ägaruppgifter.

Släpp aldrig ut din katt innan den är kastrerad. Det gäller för både honor och hanar. Ta ditt ansvar för din katt så att den inte ökar på antalet hemlösa i din stad.

Avstå från att ta kattungar på din bondkattshona. Gör en insats istället för ditt katthem och ställ upp som jourhem åt en dräktig hona. Varje bondkattkull som avlas fram spär på antalet hemlösa. Så vi måste avstå tills situationen med hemlösa upphört.

Det är egentligen allt som krävs för att få stopp på den ökande tillströmningen av hemlösa bondkatter. Det är önskvärt också att du en gång om året tar din katt till veterinär för vaccinering och hälsokontroll. Att du ger din katt näringsrik kattmat. Att du försäkrar din katt så att du kan ge den veterinärvård och slipper avliva den för att du inte har råd med vård.

Varje stad och samhälle i Sverige har samma problem med hemlösa katter och kattägare som lever kvar i en annan tid. Det ser lika illa ut i Piteå som det gör i Örnsköldsvik, Halmstad och Ystad. Men du kan göra en insats för just din hemstad genom att ta hand om just din katt!

Vill du läsa mer vad som gäller för katter 2014? Gå med på de kattforum som finns på nätet och läs om katter på de kattsidor som finns:

www.kattforum.se  Diskussionsforum om kattmat, hälsa, beteende     

www.sverak.se Sveriges kattklubbars riksförbund

www.jordbruksverket.se  Lagstiftningen om katter   

www.djurskyddet.se Djurskyddet Sverige

Gisele

www.kattstatus.se                                                                                  UPP

 

Kattstatus © 2014

www.kattstatus.se