Beräkna fodermängd till din katt

 

Lisa A. Pierson DVM har på www.catinfo.org en formel för hur man räknar ut vilken mängd blötmat för en katt som behöver gå ner i vikt, eller som är normalviktig och ska behålla sin vikt. Thaeri har här gjort om formeln enligt svenska enheter till oss.

 

     

  

Miniminivå för katter som bantar
räknat i kcal: 33 · idealvikten i kg
räknat i kJ: 138 · idealvikten i kg

Normalnivå för normalviktiga katter
räknat i kcal: 30 · vikten i kg + 70
räknat i kJ: 125 · vikten i kg + 293

Och för er som inte sett den förut: kcal (kilokalori[er]) och kJ (kilojoule) är olika enheter för att mäta energi, precis som km och engelska miles är det för att mäta sträcka. Vilken av dem man använder beror på vilken enhet som tillverkaren har skrivit ut energiinnehållet i fodret i.

För att sedan ta fram hur mycket av fodret som katten ska ha på en dag tar man den siffran man fick fram och delar med fodrets energiinnehåll.

Exempel: En katt på 5 kg och Bozita bitar i gelé.

Först några saker innan jag kan börja:
• Jag räknar med att katten väger just 5 kg, inte 5,1 eller 4,9.
• Jag räknar även med att den är normalviktig och väljer alltså den undre formeln.
• Bozita bitar i gelé innehåller 275 kJ/100 g, dvs 2,75 kJ/g.

Och så själva uträkningen:

125 · 5,0 + 293 = 918 kJ

918 / 2,75 = 333,818181... ≈ 330 g

 

Thaeri

www.kattstatus.se

 

 

                                                                                    UPP

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se