Kattstatus - för ett bättre kattliv!

IMG_20210926_161808
IMG_20210926_161441
IMG_2471
IMG_2686
IMG_1550


NYA LAGEN OM  ID-MÄRKING OCH REGISTRERING AV KATT! 


Från och med 2 januari klockan 07.00 går det att  registrera sin katt i Jordbruksverkets register.  Se länk:

         Märka och registrera katter - Jordbruksverket.seEnligt den nya lagen ska varje katt vara id-märkt och registrerad i Jordbruksverkets eget register. Katten id-märker du hos veterinär, genom chip i nacken eller tatuering i örat. Därefter ska katten registreras i det register som Jordbruksverket startat från 2 januari.

För de som redan har sin katt id-märkt räcker det att bara registrera katten enligt instruktionerna på jordbruksverkets hemsida.

            


                  

 

Kattstatus © 2014