Värna om kattmammorna!

 

Det finns en stor marknad där människor tjänar pengar på avel som är direkt skadlig för kattmammorna och ungarna. Man kallar den aveln Back yard breeding, bakgårdsavel, med andra ord oseriös avel vars enda syfte är att få ut så många kullar kattungar som möjligt för att tjäna pengar.

 

De som betalar ett högt pris för denna avel är just kattmammorna och deras ungar. Det är dags att sätta stopp för detta nu.

 

Många av dessa uppfödare har lyckats skaffa sig en mer eller mindre renrasig honkatt som paras med vilken huskatthane som helst, och ungarna blir då blandraser och säljs med angiven procent rasinslag i annonserna för att locka köpare.

 

Köparna är ofta okunniga. Eller också har de kunskap om hur avel ska gå till, men de blundar för missförhållandena och bristerna för att priset på en blandras är lägre än för en renrasig katt från en omsorgsfull uppfödare. Med denna blandraskattunge kan de ändå skryta om bland vänner, kattforum, grannar och arbetskamrater om att de minsann har en mainecoonblandning, siamesblandning, burmablandning mm. I dessa fall handlar det om att de betalat ca 1500 kr och uppåt enbart för rasinslagen hos kattungen.  Dessa kattungar är sällan vaccinerade två gånger mot kattpest och kattsnuva, aldrig id-märkta och veterinärbesiktigade.

Ofta är dessa kattungar dessutom undernärda, fulla av skabb och har parasiter i magen.

 

Det gör köpet ännu mer anmärkningsvärt och klandervärt i de fallen. Man betalar alltså tusentals kronor för en sjuk kattunge. Enbart för att den har eller påstås ha ett antal raskattprocent i sig.

  

Vad innebär detta?

 

Som köpare innebär det att man stödjer en uppfödare som är så iskall att denne klarar av att bara se på när kattmammor och kattungar är sjuka och svaga utan att agera, utan att ge dem veterinärvård och den mest grundläggande omsorg. Ofta lever kattmamman fertil och tillåts bli dräktig flera gånger per år, utan hänsyn till lagen som säger att en hona inte får föda fler än 3 kullar på 2 år. I praktiken kan detta innebära 4 kullar per år om honan har riktigt otur. Det innebär att hon inte har minsta möjlighet att återhämta sig mellan dräktigheterna, förlossningarna och digivandet som ju tar enormt på en honas kropp. Särskilt om hon inte får tillräckligt med mat och veterinärvård som det är frågan om i de mest otäcka fallen.

 

För varje kattunge som säljs så är det en uppmuntran till sådana här uppfödare att fortsätta sin vinstbringande verksamhet.

 

Varje person som besöker ett hem där vanvård av kattmammor och kattungar pågår utan att anmäla till Länsstyrelsen, har ett moraliskt ansvar för att vanvården fortsätter. De som faktiskt genomför köpet av en eller flera kattungar av en sådan uppfödare, stödjer dessutom fortsatt vanvård och att fler kattungar föds till världen i det hemmet. Genom att vara passiv tillåter man vanvården att fortgå.

 

Kanske skryter man gärna om sin blandras, och gör på så sätt reklam för uppfödarens verksamhet och lockar fler köpare att göra samma inköp.

 

Göra anmälan till Länsstyrelsen.

 

Länsstyrelserna i vårt land har inte en chans att agera mot alla djur som far illa, om de inte får hjälp av de privatpersoner som blir vittnen till vanvård och misshandel. Du kan ringa eller maila när du lämnar din anmälan, och du kan välja att lämna ditt namn eller att vara anonym. Vid länsstyrelsen arbetar länsveterinär och djurskyddsinspektörer som tar emot och utreder anmälningar. Här hittar du länsstyrelsen där du bor:

Landets länsstyrelser

 

Det finns tydliga lagar för hur en kattmamma och ungar ska tas om hand, och även om man som köpare inte är insatt i dessa så bör det vara uppenbart för alla vuxna friska människor att undernärda och sjuka kattungar är vanvård och därigenom ett brott mot lagen.

Föreskrifter för hållande av katt: SJF 2008:5

 

 

Hur gör jag ett bra kattköp?

 

Om du som läser denna text känner att du absolut inte vill vara delaktig på något sätt i backyardbreeding och vanvård av kattmammor och kattungar, så är följande råd riktade till dig:

 

Vill du ha en raskatt så köp en renrasig katt från en registrerad uppfödare som har omsorg om sina katter. Det finns olika raskattklubbar där uppfödarna annonserar ut sina kattungar och även äldre omplaceringskatter.

 

Vill du ha en huskatt så vänd dig gärna till ditt lokala katthem.

 

När du köper en kattunge så ska följande förutsättningar vara uppfyllda om katten kommer från en ansvarsfull uppfödare eller välorganiserat katthem:

 

- Kattungen ska vara minst 12 veckor gammal

- Kattungen ska ha fått två vaccinationer av kattpest och kattsnuva

- Kattungen ska ha id-märkning och vara registrerad i kattregister

- Kattungen ska vara veterinärbesiktigad så att du vet att den är frisk vid  

  köpet.

 

Köper du raskatt så ska du även få med stamtavla (en pappersutskrift) om uppfödaren är medlem i internationella kattförundet FIFe. Om uppfödaren är medlem i det andra internationella kattförbundet TICA så får du ett registreringsbevis istället för en papperskopia av stamtavlan. Båda är bevis på att kattungen är raskatt, det är bara olika regler i de olika internationella kattförbunden. 

 

Mer läsning:

Kraven på hur uppfödning ska bedrivas: Sverak

 

 

Använd gärna denna banner och länka till den här artikeln på kattforum, bloggar mfl!

 

 

Gisele   

www.kattstatus.se

                                                                                            UPP

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se