Avmaskning

 

Många kattägare följer föråldrade rekommendationer att avmaska både kattungar och vuxna katter. Det som många inte vet är att rekommendationerna kring avmaskning skiljer sig starkt beroende på smittrycket som katten utsätts för, exempelvis om katten är utekatt eller innekatt samt hur många andra katter den lever med.

 

 

                  

                   Huskatten Stella. Foto: Emma Ekström.

 

Vilka är de vanligaste parasiterna och hur smitttar de?

 

De två vanligaste parasiterna hos katt i Sverige är spolmask och bandmask. Spolmask smittar via infekterade bytesdjur och genom att katten får i sig maskägg från andra katters avföring. Kattungar smittas om de diar en infekterad mamma. Bandmask smittar endast via en mellanvärd, d.v.s genom att katten äter bytesdjur som har parasiten.

 

Det finns många andra parasiter som kan drabba katter men dessa är ovanliga. Hakmask och hjärtmask har aldrig påvisats hos katt i Sverige. Andra parasiter är exempelvis Giardia intestinalis och Tritrichomonas foetus, dessa är dock ovanliga och inget man behöver testa för om katterna inte uppvisar symptom.

 

Varför är avmaskning i onödan ett problem?

 

Att regelbundet avmaska katter som inte har mask är en dålig ovana som många kanske inte tänker på, nämligen att maskarna utvecklar en resistens mot våra avmaskningsmedel.

 

Resistensproblematiken känner vi kanske framför allt igen kring antibiotika där man ofta hör om problem med multiresistenta bakterier. Därför är både läkare och veterinärer nu förtiden mycket restriktiva med att skriva ut antibiotika om det inte är absolut nödvändigt och påvisat genom exempelvis provtagning och bakterieodling.

 

                    

                     Huskatten Sally. Foto: Emma Ekström.

 

Vad innebär lågt och högt smittryck?

 

Många katter lever som innekatter med lågt smittryck. En innekatt som endast är ute i koppel eller rastgård och inte fångar sina egna byten får inte mask. Små kattugnar kan smittas av mask genom att dia ensmittad hona. Om mamman är innekatt och inga utekatter finns i hushållet så får kattungar som växer upp inomhus inte mask. Om man är orolig trots att katterna inte visar symptom på att ha mask så kan man ta ett avföringsprov.

 

Ett högt smittryck finner vi främst hos utekatter. Dessa kan komma i kontakt med smittade bytesdjur och andra smittade katters avföring när de är ute. Om det finns både innekatter och utekatter i hushållet så finns risk att även innekatter smittas. Speciellt utekatter behöver oftast avmaskas, menman rekommenderar att avföringsprov tas innan avmaskning sker så att man kan välja ett medel anpassat för de parasiter man finner i kattens avföring.

 

I katterier med många katter på liten yta ökar smittrycket. Här kan det vara motiverat att ta avföringsprov regelbundet för att hålla koll så att inga parasiter finns i gruppen, även om inga katter visar symptom på att ha mask. Avmaskning behöver endast ske ifall man finner parasiter.

Om du importerar en katt, kolla vilka parasiter som förekommer i det land din katt kommer ifårn och gör utefter detta en bedömning av vilka rutiner som du ska ha för avmaskning.

 

                

                Huskatterna Mysseman och Sally. Foto: Emma Ekström.

 

Hur går ett avföringsprov till?

 

Det finns färdiga kit för avföringsprov att köpa på t. ex. Apoteket eller Granngården där både porto och laboratorieanalys ingår i priset. Detta heter Kolla Masken och består av en låda som innehåller en provbehållare, spatel, plasthandskar, instruktioner samt en remiss att fylla i. Provet analyseras av Vidilab i Enköping som även har en kunnig veterinärknuten till labbet som kan ge rådgivning till testande och behandling.

 

Det går även bra att skicka prov till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Man samlar ca 2 msk avföring i dubbla plastpåsar, pressar ut luften ur påsen innan den försluts och märker påsen med djurets namn. Fyll sedan i en remiss om namn, adress, telefonnummer och ev e-postadress, kattens namn och ålder, önskad undersökning och eventuella symptom. Prisuppgifter och mer utförliga instruktioner finns på SVA:s hemsida. Proven bör skickas samma dag, dock inte på en fredag.

 

För kattungekullen eller max tre vuxna katter kan man skicka in samlingsprov. Man samlar då in avföring ifrån flera katter och stoppar i samma behållare/påse samt skriver på remissen att det ska analyseras som ett samlingsprov. Om man finner parasiter i ett prov ska samtliga katter i hemmet avmaskas.

 

Vad är de aktuella rekommendationerna kring avmaskning?

 

I Sverige kommer de yttersta rekommendationerna ifrån SVA. SVA:s rekommendationer för avmaskning av katt finner du i faktarutan.

 

Då avmaskningsmedel är receptfria så ligger mycket av ansvaret att sprida informationen kring avmaskningsrekommendationer på apoteken. Apoteken rekommenderar endast avmaskning vid stark misstanke eller konstaterad förekomst av mask. Vid avmaskning är det viktigt att man doserar rätt

(underdosering ökar bara risken för resistensutveckling) och använder man ett medel som är så smalt som möjligt, d.v.s som bara är effektivt mot den maskart som katten är infekterad med. Detta konstateras enklast med ett avföringsprov.

 

 

    

 

                 

  

Så här ser Kolla masken förpackningen ut. Foto: Vidilab.

 

Apoteken har utförlig information och rekommendationerna kring avmaskning, både internet och i broschyrer som finns att hämta upp på apoteken. Ett tips till alla uppfödare är att plocka med ett gäng broschyrer hem och skicka med till kattungeköpare. Då sprider du informationen vidare samt kan lätt motivera ditt val att inte avmaska kattungarna innan leverans, vilket i längden gynnar alla katter genom minskad risk för resistensutveckling.

 

            

             Huskatten Sally. Foto: Emma Ekström.

 

 

Söker du mer information?

 

Denna information är hämtad ifrån Statens veterinärmedicinska anstalt, www.sva.se samt www.apoteket.se. På SVA:s hemsida finns fördjupande information om kattens olika parasiter och vilka symptom de ger. Har du funderingar utöver detta så är SVA mycket duktiga och kan svara på de flesta frågor.

 

SVA:s avmaskningsrekommendationer för katt

 

Spolmask

 

Kattungar

Katter i miljö där smittrycket kan vara högt (framför allt utekatter) avmaskas med en kur vid 14-20 dagars ålder och därefter enkur varannan (pyrantel) till var fjärde (fenbendazol) vecka upp till ca 3 månaders ålder.

 

Innekatter som är uppfödda inne skall inte ha parasiter. Katteri med innekatter kan träckprovas vid 4 veckors ålder för att undersöka om avmaskningsbehov finns.

 

Unga katter - upp till 2 års ålder

Utekatter avmaskas med två kurer årligen, helst träckprov innan.

 

Vuxna katter

Träckprovtagning eller avmaskas årligen vid högt smittryck.

 

Bandmask och hakmask

Avmaskning görs vid konstaterad infektion, t ex bandmasksegment i avföringen.

 

Erica Osterman

Uppfödning av ragdoll

S*Cheesericas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se