Varför ska kattungen vara vaccinerad när du köper den?

 

 

Nisse såldes 12 veckor gammal utan att vara vaccinerad. Uppfödaren hade inte brytt sig om att vaccinera någon av sina kattungar.

 

Den fjärde dagen i nya hemmet upptäckte Nisses matte att Nisse var geggig i ögonen och blev orolig. Nisse hade också börjat nysa. Hon hade redan tidigare en tid hos veterinären en vecka framåt för vaccinering och besiktning av Nisse. Men det visade sig vara för sent.

 

 

 

 

Kattungen Nisse, svårt drabbad av Kattsnuva endast 13 veckor gammal. Ett lidande han kunde ha sluppit om uppfödaren vaccinerat honom. Foto: Helen Moggia.

 

Matte åkte in med Nisse till djursjukhuset på akutbesök och fick honom undersökt. Några dagar senare försämrades tillståndet för Nisse, båda ögonen var nu drabbade och rann. Nisse var i ett bedrövligt skick. Inte alls som den pigga 13 veckor gamla kattunge han borde vara. Det blev flera veterinärbesök där det konstaterades att Nisse fått kattsnuva. Det gick inte att vaccinera Nisse mot kattsnuva så länge han var sjuk.

Sjuk i 5 veckor

I fem veckor kämpade matte med Nisse och med veterinärbesök och medicinering. Hon längtade så efter att Nisse skulle bli frisk så att hon skulle kunna sätta igång med alla roliga saker som hon planerat för honom, som att att bygga rastgård, klösträd och köpa skojiga leksaker. Nu gick pengarna åt till veterinärbesök och mediciner istället. Det blev inte alls den roliga start hon tänkt sig som ny matte. För att inte tala om det lidande som Nisse fick gå igenom. Han var ju bara en kattunge som inte förstod vad som hände med honom.

Nisse och hans kullsyskon borde ha vaccinerats av uppfödaren vid 9 veckors ålder och sedan återigen vid 12 veckors ålder mot kattsnuva och kattpest för att ha ett skydd. Det kostar ca 300 kr varje gång att vaccinera och är en utgift som ska vara självklar när man föder upp katter. Även de som bara tar en kull på sin katthona räknas som uppfödare.

Veterinärkostnader

De akutbesök som Nisses nya matte fick göra, plus utgifter för mediciner, kostade henne över tusen kronor. När Nisse till slut blev frisk tillkom också utgiften för de två vaccinationerna som uppfödaren struntat i. En dyr historia således, både ekonomiskt men också i lidande för Nisse som bara är en oskyldig kattunge, helt beroende av människans omvårdnad. Nu hade Nisse tur som kom till en ägare som tog ansvar för att ge Nisse den veterinärvård han behövde för att tillfriskna.

Nisses matte inser idag hur viktigt det är att köpa en kattunge från uppfödare som vaccinerat och veterinärbesiktigat kattungarna, och hon önskar därför att Nisse ska vara ett varnande exempel för andra som funderar på att köpa en ovaccinerad kattunge, och som kanske inte inser riskerna man utsätter kattungen för. Det kostar att föda upp kattungar, och vaccinering bör vara en självklarhet för alla som bryr sig om katter.

Kattstatus rekommendationer vid köp

Vi på Kattstatus rekommenderar att man inte ska köpa kattunge av de uppfödare som inte bryr sig om kattungarna tillräckligt för att vaccinera dem. Det är viktigt att köpare ställer krav, om vi någon gång ska få till stånd en förändring och lyckas höja kattens status. För det är vår huskatt värd. Raskattungar säljs vaccinerade och veterinärbesiktigade, så varför ska huskattungar behandlas som en slags sämre katt?

Tyvärr finns det idag kattföreningar som också säljer kattungar ovaccinerade och även dessa föreningar bör man som köpare inte stödja. Dessa föreningar befäster bara huskattens låga status. Kattstatus rekommenderar att man istället stödjer de katthem som är seriösa och som vaccinerar kattungar och vuxna katter som tagits in. Det är inte några stora summor vaccinering kostar, och det lidandet som katterna besparas går inte att värdera i pengar.

Nisse idag

Idag har Nisse återhämtat sig och mår bra. Han har även hunnit kastrerats och id-märkts, och är en högt älskad familjemedlem.

Ett stort tack till Nisses matte Helen Moggia för att hon delat med sig av Nisses historia till Kattstatus.

Gisele

 

Kattsnuva:

Symtomen är nysningar och hosta, snuva och rinnande ögon; i början är vätskan klar från både ögon och nos i men i takt med att sjukdomen fortskrider blir vätskan varig. Katten får nedsatt aptit, dåligt allmäntillstånd samt feber och sår i munslemhinnan. Katten riskerar även att drabbas av lunginflammation om behandling inte sätts in i tid. När katten tillfrisknat från kattsnuvan, de allra flesta blir friska efter behandling hos veterinär, kommer viruset dock finnas kvar i kattens kropp hela livet. Man säger att katten är en symtomfri smittbärare. Om katten senare i livet utsätts för stress eller nedsatt allmäntillstånd är risken stor att kattsnuvan blossar upp igen.

Jessica Magnusson, Legitimerad Djursjukskötare

www.kattstatus.se

 

 

 

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se