Värmeslag

 

     

          Merlin och Riga vilar i det svala gräset. Foto: Jorunn.

 

Kontakta alltid veterinär om din katt drabbats av värmeslag.

 

En katts kroppstemperatur ligger normalt mellan 38°C och 39°C. Vid värmeslag stiger kroppstemperaturen över det normala och i allvarliga fall kan den även överstiga 41°C.

 

Till skillnad från oss människor kan katter inte svettas för att sänka sin kroppstemperatur. Istället måste de fukta sin päls genom att tvätta sig, eller flämta. Det sistnämnda är dock ganska ineffektivt i hög värme. Därför har katter lättare för att drabbas av värmeslag. Risken är dessutom större om katten har någon hjärtsjukdom, är gammal eller överviktig eller har någon form av luftvägsproblem, till exempel astma eller en mycket kort nos.

 

Katter som tidigare drabbats av värmeslag har dessutom en ökad risk att drabbas igen.

 

Symptom på värmeslag

 

* Flåsighet

* Kraftigt röd tunga

* Kraftigt rött eller blekt tandkött

* Klibbig saliv

* Slöhet

* Vinglighet

* Kräkningar och diarré (eventuellt blodblandat)

* Chock

* Koma

 

         

          Huskatten Merlin i rastgården. Foto: Jorunn

 

 

Vad kan jag göra om min katt fått värmeslag?

 

Kontakta alltid veterinären i första hand. Mät kattens kroppstemperatur i ändtarmen minst var tionde minut, för att se om kroppstemperaturen sjunker eller stiger. Börja kyla ner katten genom att fukta pälsen med ljummet vatten. Du kan även linda en kall, fuktig handduk kring katten och hålla en kylklamp mot kattens huvud.

 

Det är viktigt att man hela tiden övervakar kattens kroppstemperatur. Om katten kyls ner för fort eller för mycket kan den istället drabbas av för låg kroppstemperatur, vilket också är ett livshotande tillstånd.

Får man ner katten till 39°C bör man avbryta nedkylningen och istället se till att katten blir torr, så att man inte sänker kroppstemperaturen ytterligare.

 

Du kan också ge katten ljummet vatten eller vätskeersättning, eftersom den troligtvis lider av uttorkning.

 

           

           Trötta lilla Britten Riga. Foto: Jorunn.

 

Vad kommer veterinären att göra? 

 

Hos veterinären kommer kattens kroppstemperatur kontrolleras ytterligare och övervakas noggrant. Ofta läggs en permanentkanyl i kattens framben så att man kan ge katten dropp för att motverka uttorkningen som värmehöjningen har orsakat.

 

Man tar ofta även ut blodprover för att kontrollera lever- och njurvärden. Både lever och njurar kan skadas dels av den förhöjda kroppstemperaturen men också av uttorkningen.

 

Ibland tar man även ut blodprov för att undersöka blödningstiden eftersom ett allvarligt värmeslag kan ha negativa effekter på blodets koagulation.

 

           

            Merlin och Riga. Foto: Jorunn

 

Eftervård

 

Vid lindriga fall av värmeslag krävs ofta ingen direkt eftervård när katten tillfrisknat.

 

I de fall inre organ har tagit skada sätts det in behandling för det organet. Ibland behövs till exempel ett foder som underlättar njurarnas arbete om de har blivit påverkade.

 

Det är viktigt att komma ihåg att en katt som drabbats av värmeslag har lättare för att drabbas igen!

 

 

Jessica Magnusson

Legitimerad Djursjukskötare  

www.kattstatus.se           

 

Länk till artikel om Svalka i sommarvärmen.

 

                                                                                              UPP

 

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se