Prickisarnas nätfönster

 

Våra fönster går inåt och vi ville ha nätfönster som sitter på plats utan att behövas tas bort. Mina katter är både starka och duktiga på att öppna allt så en stabil och säker lösning var ett krav. Bygget och monteringen går att göra själv men det är lättare om man är två, jag fick hjälp av min snälla pappa!

 

Så här gjorde vi:

 

Fönsterkarmens yttermått mättes noga. Därefter sågades en trälist i fyra delar med längder så att blir en träram vars yttermått är samma som fönsterkarmens yttermått. Har man inte tillgång till en såg kan man mot en liten extrakostnad få trälisten sågad på byggvaruhuset.

 

Har man tid och inte måste få upp ett nätfönster omedelbart är det bra att passa på nu och måla trälisterna. Vi använde omålad list och då behöver man först grundmåla en gång och därefter måla 2 gånger till med utomhusfärg, gärna i samma färg som fönstren.

 

De fyra trälistdelarna sattes ihop med hjälp av fyra vinkeljärn, ett i varje hörn av träramen och skruvades fast med fyra skruvar per vinkeljärn.

 

Ramen ser nu ut som på bilden nedan

 

                 

                Foto: Starwatcher.

 

I ramen satte vi fast svetsnät med hjälp av en häftpistol. Se till att nätet spänns utan bucklor och att nätet sitter rakt – det gör att nätet syns mindre! Lättast är det om man är två, en som spänner och en som häftar men det går att göra själv också.

 

Eftersom vi människor inte gillar insekter inomhus lika mkt som katterna häftade vi på utsidan av svetsnätet fast myggnät. Genom att sätta svetsnätet innerst minskas risken för att kattklor river sönder myggnätet. Myggnätet gör också att nätfönstret ser mer ut som ett insektsnät vilket kan vara en fördel om man är rädd för att ev. grannar ska klaga.

 

Den nu färdiga ramen sattes fast i fönsterkarmen med hjälp av träskruv och skruvöglor.

Skruvöglan skruvades fast i nätramen och genom öglan sattes en träskruv in i fönsterkarmen.

Vi använde fyra skruvar så att nätfönstret sitter stabilt och hårt fast, två stycken i varje vertikala del i fönsterkarmen. På bilden är våra nätfönster inte målade då det var mkt varmt och bråttom att få upp fönsternät när vi flyttade in.

 

                  

                  Foto: Starwatcher.

 

 

För att kunna hålla nätfönstret på plats när man skruvar fast det i fönsterkarmen drar man igenom ett par tunna och starka trådar igenom nätet så att ev. hjälp kan hålla i trådarna eller så fäster man trådarna i något så att nätfönstret sitter fast. När nätfönstret är fastskruvat tas trådarna bort.

 

Det blir fyra små skruvhål i fönsterkarmen, hålen är lätta att spackla och målas över vilket göra att skadorna inte syns när man flyttar.

 

Så här nöjda blev katterna!

 

                  

                 Foto: Starwatcher.

 

Material och verktyg som behövs per nätfönster är:

 

1 trälist (vår list har måtten 34 mm (bredd) x 15 mm (tjocklek) )

4 vinkeljärn

4 skruvöglor

20 träskruvar

Svetsnät

Ev myggnät

 

Såg, borrmaskin, skruvmejsel, plåtsax (för att klippa i svetsnätet), häftpistol och ev sax (för att klippa till myggnätet).

 

Starwatcher

www.kattstatus.se

 

                                                                     Tillbaka till Byggsidan

 

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se