Graviditet och Toxoplasmos

                                            

Många gravida varnas för katter av omgivningen eller av sin barnmorska, och frågor om katter är farliga för gravida är vanliga på forum och frågesajter. Det stämmer att katter kan smitta människor med parasiten toxoplasmos vilken i sin tur kan orsaka missfall eller fosterskador. Men behöver man göra sig av med katten för att skydda sitt ofödda barn? Svaret är nej. God hygien och sunt förnuft är ett fullgott skydd. Här följer dock lite fakta om toxoplasmos. 

                                                                 Foto: Victor Storsjö                                    

                                                                    

Har man en gång smittats av toxoplasmos är man skyddad resten av livet, det går att ta prover på om man har antikroppar, men i Sverige testas inte gravida som rutin.  

Katter spelar en central roll i parasiternas smittspridning och fungerar som deras huvudvärd. Katten smittas vanligtvis då den äter en infekterad mellanvärd, t ex en mus eller fågel eller då de äter rått kött från ett infekterat djur. Under 1-2 veckor utsöndras sedan smitta i avföringen – det är då vi människor kan drabbas. Precis som människor insjuknar katter bara en gång av smittan, så det är endast under ett par veckor under kattens livstid den kan sprida sjukdomen. Hos utekatter brukar detta ske någon gång under det första levnadsåret, innekatter som inte äter rått ofryst kött utsätts nästan aldrig för parasiten och sprider den därför inte heller vidare.

 

                                                  Foto: Linda Karlström

               

I infekterat kattbajs behövs ett par dagars mognadsprocess innan avföringen börjar utsöndra smitta. Vidare krävs att en människa eller annat däggdjur äter vävnadscystorna som sprider parasiten för att de ska insjukna. Parasiten kapslas då in i däggdjurets muskulatur och kan sedan spridas vidare om köttet äts utan att ha värmts till 65 grader eller djupfrysts till -20 grader. I miljön kan dock smittan leva under lång tid är genom att få i sig vävnadscystor från otillräckligt uppvärmt kött eller annan kontaminerad föda såsom exempelvis bär eller sallad. Det finns ingen forskning som kunnat visa på ett samband mellan toxoplasmos och kattinnehav.

                                                    Foto: Linda Karlström.

Sammanfattningsvis kan vi av detta konstatera att:

-      En utekatt är smittsam 1-2 veckor under sin levnad, vanligtvis under sitt första levnadsår, medan en innekatt som inte äter rått ofryst kött mest troligt aldrig utsätts för smittan.

-      Om man städar kattlådan dagligen och har en god handhygien är risken att man ska smittas minimal. Dock kan man alltid be sin partner sköta lådan för säkerhets skull och inte minst är det jobbigt att böja sig ner och städa kattlådan med en mage i vägen!

-      Som gravid ska man vara noga med att tvätta händerna efter lådtömning, trädgårdsarbete eller lek i sandlådan, skölj alla grönsaker ordentligt, se till att kött är genomstekt och smaka inte på rå köttfärs!

 

Lova Torstensson

 

Källor:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt. 2011. Parasiter hos katt, toxoplasma. http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Parasiter/?lid=25121 (Hämtad 2012-10-14).

Smittskyddsinstitutet. 2011. Sjukdomsinformation om toxoplasmos. http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/toxoplasmos/ (Hämtad 2012-10-14).

                                                                                                                                                                                                            UPP

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se